ગાંધી આશ્રમ ખાતે પ્રાથર્ના સભામાં હાજર રહ્યા રાહુલ ગાંધી સહિત તમામ કોંગ્રેસી આગેવાનો, પ્રિયંકા ગાંધી કાર્યકરો સાથે બેઠા

March 12, 2019
 535
 Previous
Next 

Share: