પ્રીપેડ યુઝર્સને વોડાફોન આપી રહ્યું છે એમેઝોન પ્રાઈમનું સબ્સક્રિપ્શન

March 22, 2019
 766
પ્રીપેડ યુઝર્સને વોડાફોન આપી રહ્યું છે એમેઝોન પ્રાઈમનું સબ્સક્રિપ્શન

વોડાફોન પોતાના પ્રીપેડ યુઝર્સને ફ્રીમાં એમેઝોન પ્રાઈમનું સબ્સક્રિપ્શન આપી રહ્યું છે. વોડાફોને તાજેતરમાં પોતાના પ્રીપેડ યુઝર્સ માટે ‘Youth Offer on Amazon Prime” પ્રસ્તુત કર્યો છે. વોડાફોનની આ ખાસ ઓફર હેઠળ પ્રીપેડ કસ્ટમર્સને એમેઝોન પ્રાઈમના એક વર્ષના સબ્સક્રિપ્શન પર ૫૦ ટકાનું ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે. પરંતુ વોડાફોનની આ ઓફરનો ફાયદો માત્ર ૧૮ થી ૨૪ વર્ષના લોકો જ ઉઠાવી શકશે. વોડાફોન પહેલા જ પોતાના મનપસંદ કસ્ટમર્સને વોડાફોન રેડ (વોડાફોન રેડ) પોસ્ટપેડ પ્લાન સાથે એમેઝોન પ્રાઈમ ની ફ્રી મેમ્બરશીપ આપી રહી હતી.

યુથ ઓફરની મદદથી આ તે યુઝર્સ માટે છે જેની ઉમર ૧૮ થી ૨૪ વર્ષની વચ્ચે છે એટલે કે આ લોકોની આ ઓફર અડધી કિંમત પર મળશે. અમેઝોન પ્રાઈમ મેમ્બરશીપ અકે એવી સર્વિસ છે જ્યાં તમે વિડીયો સિવાય પોતાના સામાનને જલ્દીથી જલ્દી મંગાવી શકો છો.

આ ઓફરમાં શું છે ખાસ

એમેઝોન પ્રાઈમ મેમ્બરશિપ એક એવી સર્વિસ છે જ્યાં તમે વિડીયો સિવાય પોતાના સામાનને જલ્દીથી જલ્દી મંગાવી શકો છો. એક દિવસની ડીલવરી માટે યુઝર્સને ૧૦૦ રૂપિયા આપવા પડે છે પરંતુ તેમાં આ ફ્રી છે. જયારે તેનાથી તમે વિડીયો, ઓડિયો પ્રાઈમ રીડીંગનો પણ ફાયદો ઉઠાવી શકો છો.

Share: