બીએસએનએલે પોતાના આ પ્લાનમાં કર્યો ફેરફાર, યુઝર્સને મળશે આ ફાયદો

November 14, 2018
 726
બીએસએનએલે પોતાના આ પ્લાનમાં કર્યો ફેરફાર, યુઝર્સને મળશે આ ફાયદો

બીએસએનએલે પોતાના ૨૯ રૂપિયાના રિચાર્જ પ્લાનને રીવાઇઝ કર્યો છે. આ પ્લાન બીએસએનએલના બધા ૨૦ ટેલીકોમ સર્કલ્સમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યો છે. તેના આધારે ૭ દિવસ માટે કોલિંગ, ડેટા અને એસએમએસ બેનીફીટ્સ આપવામાં આવી રહ્યો છે. યુઝર્સને ૧ જીબી ડેટા સહિત ૩૦૦ એસએમએસની સુવિધા મળશે. તેની સાથે કોલિંગ પણ આપવામાં આવશે.

બીએસએનએલના ૨૯ રૂપિયાનો પ્લાન

આ અગાઉ આ પ્લાનમાં અનલીમીટેડ વોઈસ કોલિંગ બેનીફીટ્સ સહિત ૧૦૦ એસએમએસ પ્રતિદિવસ માટે આપવામાં આવી રહ્યા હતા. એટલું નહી, ફ્રી રિંગબેક ટોન પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહી છે. ડેટા માટે ૨ જીબી ડેટા પ્રતિદિવસની લીમીટ આપવામાં આવી રહી છે. આ પ્લાનની વેલીડીટી ૭ દિવસની છે.

જયારે, હવે રીવાઇઝ આ પ્લાનમાં યુઝર્સને ૧ જીબી ડેટા સહિત ૩૦૦ એસએમએસ આપવામાં આવી રહ્યા છે. તેની સાથે જ અનલીમીટેડ વોઈસ કોલિંગ બેનીફીટ્સ પણ ઉપલબ્ધ છે. યુઝર્સ કોઈ પણ નેટવર્ક (દિલ્હી અને મુંબઈને છોડી) પર કોલ કરી શકશે. તેના સિવાય ફ્રી રિંગબેક ટોન પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહી છે.

બીએસએનએલનો આ પ્લાન બીજી કંપનીઓ કરતા સારો

એરટેલ અને જિયો ૫૦ રૂપિયાની કિંમતમાં અમુક પ્લાન્સ ઉપલબ્ધ કરાવી રહી છે જે બીએસએનએલથી સારા નથી. જિયોની વાત કરીએ તો તેમાં ૫૨ રૂપિયાના પ્લાનમાં યુઝર્સને ૭ દિવસ માટે ૧૫૦ એમબી ડેટા પ્રતિદિવસ સહિત અનલીમીટેડ વોઈસ કોલિંગ બેનીફીટ્સ અને ૭૦ ટેક્સ્ટ મેસેજ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહ્યા છે.

તેના સિવાય એરટેલના ૫૯ રૂપિયાના પ્લાનના આધારે યુઝર્સને ૭ દિવસ માટે ૧ જીબી ડેટા સહિત અનલીમીટેડ વોઈસ કોલિંગ બેનીફીટ્સ અને ૧૦૦ એસએમએસ પ્રતિદિવસ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહ્યા છે. 

Share: