રિલાયન્સ જિયોના આ પ્લાન્સમાં પ્રતિદિવસ મળી રહ્યો છે ૧.૫ જીબી ડેટા

May 08, 2019
 756
રિલાયન્સ જિયોના આ પ્લાન્સમાં પ્રતિદિવસ મળી રહ્યો છે ૧.૫ જીબી ડેટા

ટેલીકોમ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વધી રહેલી સ્પર્ધાને જોતા જિયોએ પોતાના યુઝર્સ માટે અનલીમીટેડ કોલિંગ પ્લાન્સ ઓફર કરી રહી છે. જિયોની પાસે આ સમયે ૧૪૯ રૂપિયાથી લઈને ૧૬૯૯ રૂપિયા સુધીના ઘણા પ્લાન્સ રહેલા છે જે યુઝર્સને હાઈ સ્પીડ ઈન્ટરનેટ ડેટા આપી રહી છે. આવો જાણીએ આ પ્લાન્સના વિશેમાં જે પ્રતિદિવસ ૧.૫ જીબી ડેટા બેનીફીટ યુઝર્સને આપી રહ્યા છે.

૧૪૯ રૂપિયા વાળો પ્લાન

જિયોની પાસે ૨૮ દિવસની વેલીડીટી સાથે ૧૪૯ રૂપિયા વાળો પ્લાન છે જેમાં દરરોજ ૧.૫ જીબી ઈન્ટરનેટ ડેટા આપવામાં આવી રહ્યો છે. આ પ્લાનમાં યુઝર્સને ૧૦૦ એસએમએસ પ્રતિદિવસ સાથે અનલીમીટેડ લોકલ અને એસટીડી કોલિંગની સુવિધા મળે છે.

૩૪૯ રૂપિયા વાળો પ્લાન

આ પ્લાનમાં યુઝર્સને પ્રતિદિવસ ૧.૫ જીબી ડેટા ૭૦ દિવસની વેલીડીટી સાથે મળે છે. આ પ્લાનમાં યુઝર્સને ડેલી ફ્રી ૧૦૦ એસએમએસની સાથે અનલીમીટેડ લોકલ અને એસટીડી કોલિંગ આપવામાં આવી રહી છે.

૩૯૯ રૂપિયા વાળો પ્લાન

આ પ્લાનમાં યુઝર્સને ૯૧ દિવસની વેલીડીટી સાથે પ્રીતીદીવસ ૧.૫ જીબી હાઈ સ્પીડ ઈંટરનેટ ડેટા મળે છે. આ પ્લાન અનલીમીટેડ લોકલ-એસટીડી કોલિંગ અને ડેલી ફ્રી ૧૦૦ એસએમએસની સાથે આવે છે.

૪૪૯ રૂપિયા વાળો પ્લાન

આ પ્લાનમાં યુઝર્સને ૯૧ દિવસની વેલીડીટી સાથે પ્રતિદિવસ ૧.૫ જીબી હાઈ-સ્પીડ ઈન્ટરનેટ ડેટા મળે છે. આ પ્લાન અનલિમિટેડ લોકલ/એસટીડી કોલિંગ અને દરરોજ ફ્રી ૧૦૦ એસએમએસની સાથે આવે છે.

૧૬૯૯ રૂપિયા વાળો પ્લાન

આ પ્લાનને ૩૬૫ દિવસની વેલીડીટી સાથે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યો છે. તેમાં દરરોજ ૧૦૦ ફ્રી એસએમએસ, અનલીમીટેડ લોકલ અને એસટીડી કોલિંગ સાથે યુઝર્સને ૧.૫ જીબી હાઈ સ્પીડ ડેટા ઓફર કરવામાં આવી રહી છે.

Share: