બીએસએનએલના ૧૯૮ રૂપિયા વાળા રિચાર્જ પ્લાન પર મળશે ડબલ વેલીડીટી

May 10, 2019
 570
બીએસએનએલના ૧૯૮ રૂપિયા વાળા રિચાર્જ પ્લાન પર મળશે ડબલ વેલીડીટી

બીએસએનએલે પોતાના બે પ્રીપેડ પ્લાન્સમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. બીએસએનએલ હવે પોતાના ૧૯૮ રૂપિયા વાળા રિચાર્જ પ્લાનમાં પહેલા કરતા ડબલ ડેટા અને વેલીડીટી આપશે. ટેલીકોમ ટોકની રિપોર્ટ મુજબ બીએસએનએલના ૧૯૮ રૂપિયા વાળા પ્રીપેડ પ્લાનમાં યુઝર્સને દરરોજ ૨ જીબી ડેટા મળશે અને તેની વેલીડીટી ૫૪ દિવસની હશે. તમને જણાવી દઈએ કે, પહેલા આ પ્લાનમાં યુઝર્સને ૧.૫ જીબી ડેટા ૨૮ દિવસની વેલીડીટી સાથે મળતો હતો.

૪૭ રૂપિયા વાળા પ્લાનમાં કરવામાં આવ્યો ફેરફાર

તેના સિવાય બીએસએનએલે ૪૭ રૂપિયા વાળા પ્લાનને પણ રિવાઈઝ કર્યો છે. તેમાં હવે ૧ જીબી ડેટા સાથે અનલીમીટેડ લોકલ અને એસટીડી કોલ કરવાની સુવિધા મળશે. તેની વેલીડીટી ૯ દિવસની હશે. પહેલા આ પ્લાનમાં યુઝર્સને ડેટા આપવામાં આવતો નહોતો. તેમ છતાં પહેલા આ રિચાર્જ પ્લાનની વેલીડીટી ૧૧ દિવસની હતી.

ઉલ્લેખનીય છે કે, આ અગાઉ ૬૬૬ રૂપિયા વાળા રિચાર્જ પ્લાનની વેલીડીટી વધારી ૧૩૪ દિવસ કરી દીધી હતી, પહેલા આ પ્લાનની વેલીડીટી ૧૨૨ દિવસની હતી. તેના સિવાય, કંપનીએ પોતાના બે પ્લાન બંધ કરી દીધા છે. આ બંને લોન્ગ ટર્મ પ્લાન છે. કંપનીએ પોતાના ૯૯૯ રૂપિયા અને ૨૦૯૯ રૂપિયાના પ્લાનને બંધ કરી દીધા છે. બંને પ્લાનની વેલીડીટી એક વર્ષની હતી. ૯૯૯ રૂપિયાના પ્લાનમાં કંપની ૩૬૫ દિવસની વેલીડીટી આપતી હતી. આ પ્લાનમાં ૧૮૧ દિવસો માટે ૩.૨ જીબી ડેટા મળતો હતો. તેના સિવાય ફ્રી અનલીમીટેડ કોલિંગ અને ૧૦ એસએમએસ દરરોજ આ પ્લાનમાં મળતો હતો. તેના સિવાય કંપનીએ ૨૦૯૯ રૂપિયાનો પ્લાન પણ બંધ કરી દીધો છે.

આ પ્લાનની વેલીડીટી ૩૬૫ દિવસની તેના સિવાય કંપની ૬.૨ જીબી ડેટા, દિલ્હી અને મુંબઈ સહીત દેશભરમાં અનલીમીટેડ વોઈસ કોલિંગ મળે છે. પ્લાનમાં દરરોજ ૧૦૦ એસએમએસ પણ ફ્રી મળે છે. શું છે ૬૬૬ રૂપિયાનો પ્લાન? આ પ્લાનમાં યુઝર્સને ૩.૭ જીબી ડેટા મળે છે. એફયુપી લીમીટ આ પ્લાનમાં ૪૦ કેબીપીએસ છે. તેના સિવાય ૧૦૦ એસએમએસ દરરોજ અને અનલીમીટેડ કોલિંગ આ પ્લાનમાં મળે છે.

આ પ્લાનમાં દિલ્હી અને મુંબઈ સર્કલમાં અનલિમિટેડ કોલિંગ મળતી નથી. આ પ્લાનની વેલીડીટી ૧૨૨ દિવસ છે. ૬૬૬ માં શું કર્યો ફેરફાર? આ પ્લાનમાં બીએસએનએલ ૧૨૨ દિવસની વેલીડીટી આપતો હતો. કંપનીએ હવે આ પ્લાનમાં ફેરબદલ કરતા વેલીડીટી વધારીને ૧૩૪ દિવસ કરી દીધી છે. આ અગાઉ કંપનીએ આ પ્લાનની વેલીડીટી ૧૨૯ દિવસથી ઘટાડીને ૧૨૨ દિવસ કરી દીધી હતી. હવે આ પ્લાનમાં ૧૩૪ દિવસની વેલીડીટી મળે છે. આ રીવીઝન બીએસએનએલના બધા સર્કલ્સમાં ઉપલબ્ધ છે. કંપની ૧૬૯૯ રૂપિયાના પ્લાન હજુ આપે છે. પોતાના બે લોન્ગ ટર્મ પ્લાન્સ દુર કરવા પાછળનું કોઈ કારણ જણાવ્યું નથી.

Share: