અહીં દરેક ચીજવસ્તુઓ મળે છે પૈસા વગર! જાણો શું બાબત છે

June 08, 2019
 458
અહીં દરેક ચીજવસ્તુઓ મળે છે પૈસા વગર! જાણો શું બાબત છે

આતો બધા સારી રીતે જાણે છે કે આજના સમયમાં પૈસા વગર કંઈ પણ શક્ય નથી. પૈસાના દમ પર તમે બધું કરી શકો છો. જો તમારી પૈસા નથી તો તમને પૂછવા વાળું કોઈ પણ નથી. પરંતુ જો અમે તમને કહીએ કે કોઈપણ પૈસા વિના અથવા મફતમાં તમને કોઈ પણ ચીજવસ્તુઓ મળે છે, તો તમે શું કહેશો? તમે માનો કે ના માનો પરંતુ આ સાચું છે.

વિશ્વમાં એક એવી જ જગ્યા છે જ્યાં તમામ સામગ્રી વગર પૈસે મળે છે, અને તે જગ્યા બીજે ક્યાં નહીં પરંતુ આપણા ભારત દેશમાં જ છે. હકીકતમાં અસમના મોરીગાંવ જિલ્લાના જુનબિલ વિસ્તારમાં એક મેળો લાગે છે. આ મેળામાં દરેક વસ્તુ મફતમાં મળે છે.

આ મેળામાં પહાડી જનજાતિઓ અને મેદાની જનજાતિઓ મોટી સંખ્યામાં પહોંચે છે. તેઓ તેમનો સામાન વેચવા માટે આ મેળામાં આવે છે. દર વર્ષે આ મેળો ત્રણ દિવસ માટે ભરાઈ છે. સમગ્ર વિશ્વમાં આ પ્રકારની પરંપરા અનુસાર સંગઠિત થતો આ મેળો તેની રીતે એક વિચિત્ર મેળો છે.

Share: