કમ્પ્યુટર પર કામ કરતી વખતે રાખો આ વાતોનું ધ્યાન

October 22, 2020
 13751
કમ્પ્યુટર પર કામ કરતી વખતે રાખો આ વાતોનું ધ્યાન

આજની પેઢીમાં કોમ્પ્યુટર એક માનવનું જરૂરી અંગ હોય તેમ બની ગયું છે. આજનો યુગ ઈન્ટરનેટનો યુગ બની ગયો છે. કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ આજકાલ નાનાથી મોટા દરેક ધંધામાં થઇ રહ્યો છે, જેથી લોકો મોટા ભાગે કમ્પ્યુટર પર કામ કરે છે, જેના કારણે મોટા ભાગની અસર આપડી આંખો પર થાય છે. અઠવાડિયામાં ૩૦ થી વધુ કલાક અને ૧૦ વર્ષથી વધુ સમય સુધી કમ્પ્યુટર પર કામ કરતા લોકોમાં કમ્પ્યુટર વિઝન સિન્ડ્રોમની સમસ્યા સામાન્ય બની રહી છે. તેમાં આંખમાં તાણ, થાક, બળતરા, શુષ્કતા અને અસ્પષ્ટ દેખાવું વગેરે સમસ્યાઓ શામેલ છે. આનાથી બચવા માટે આ વાતોની ખાસ કાળજી લેવી જોઈએ.

અંતર: મોબાઇલ ફોન એક ફૂટના અંતરે અને ટીવી લગભગ ૧૦ ફુટના અંતરે હોવો જોઈએ. જો કમ્પ્યુટર અથવા લેપટોપ પર લાંબા સમય સુધી કામ કરો છો, તો પછી પોપચાને ઝબકાવતા રહો.

આરામ જરૂરી છે: સતત ૧-૨ કલાક કમ્પ્યુટર પર કામ કર્યા પછી, ૧૦-૧૫ મિનિટનો વિરામ લો અને નજીકનું કોઈ કામ ન કરો.

ડૉક્ટરની સલાહ: કમ્પ્યુટર અથવા લેપટોપ બે પગના અંતરે હોવું જોઈએ. મોનિટર સ્ક્રીનની ટોચની સપાટી આંખના સ્તરે અથવા સહેજ નીચે હોવી જોઈએ. તમારી ખુરશી એવી હોવી જોઈએ કે તે કમર, પગ અને નીચલા પીઠને ટેકો છે. જો તમને ચશ્મા છે, તો પછી તેને જરૂર પહેરો.

Share: