બીએસએનએલે પ્રસ્તુત કર્યો ૧૨૭૭ રૂપિયાનો બ્રોડબેન્ડ પ્લાન, જાણો તેના ફાયદા...

January 09, 2019
 829
બીએસએનએલે પ્રસ્તુત કર્યો ૧૨૭૭ રૂપિયાનો બ્રોડબેન્ડ પ્લાન, જાણો તેના ફાયદા...

ભારતીય સંચાર નિગમ લીમીટેડે માર્કેટમાં ૧૨૭૭ રૂપિયાની કિંમતનો નવો બ્રોડબેન્ડ પ્લાન લોન્ચ કર્યો છે. આ પ્લાનમાં યુઝર્સને ૧૦૦ એમબીપીએસ ની સ્પીડ મળે છે. જેમાં બીએસએનએલ ૩.૫ ટીબીથી ૧૦૦ એમબીપીએસ સ્પીડ આપે છે. બીએસએનએલના આ પ્લાનની ટક્કર ACT ફાઈબરનેટના ૧૦૫૦ પ્લાનથી થશે. ACT પણ પોતાના આ પ્લાનમાં ૭૫૦ જીબી ડેટા ૧૦૦ એમબીપીએસની સ્પીડ સાથે આપે છે.

પ્લાન ડીટેલ્સ

બીએસએનએલના આ પ્લાનમાં એફયુપીની લીમીટ ૭૫૦ જીબી છે. લીમીટ ક્રોસ થયા બાદ સ્પીડ ૨એમબીપીએસ સુધી ઓછી થઈ જશે. પ્લાનની કિંમત બરાબર એટલે ૧૨૨૭ રૂપિયાનું સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ કરવું પડશે. તેના સિવાય આ પ્લાનમાં કંપની એક વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષની એક સાથે ચુકવણી કરવાનો વિકલ્પ આપે છે. તેના માટે યુઝર્સને ક્રમશ: ૧૪૦૪૭ રૂપિયા, ૨૬૮૧૭ રૂપિયા અને ૩૮૩૧૦ રૂપિયાની ચુકવણી કરવી પડશે.

તેના સિવાય યુઝર્સને આ પ્લાનની સાથે એક ફ્રી ઈ-મેલ આઈડી અને ૧જીબી ફ્રી સ્પેસ પણ મળે છે. એવામાં જોવાનું રહેશે કે, આ નવા પ્લાનને માર્કેટથી કેવો રિસ્પોન્સ મળશે. 

Share: